Curs d’estiu: Memòria i vigència d’Antonio Gramsci

Entre els dos-cents cinquanta autors més citats en el món de la literatura de tots els temps, només cinc són italians, i un és Antonio Gramsci. Sobre aquest teòric s’ha acumulat una inesgotable literatura crítica, que avui té més de vint mil títols en gairebé totes les llengües, mentre el seu pensament adquireix una difusió més gran i un aprofundiment cada cop més conscient.

Presentació del llibre de Giaime Pala “La fuerza y el consenso. Ensayo sobre Gramsci como historiador”

Divendres, 10 de desembre a les 18:00 hores.
Amb la participació de:
– Fabrio Frosini (Universitat d’Urbino i membre de la lGS – Itàlia)
– Agustín Artese (Universitat de Buenos Aires i membre de la IGS – Argentina)
– Anxo Garrido (Universidad Complutense de Madrid i membre de la IGS – España)
– Giaime Pala (Universitat de Girona i membre de la IGS – Catalunya)