Gramsci i Antonio Labriola: la filosofia de la praxi com a gènesi teòrica del marxisme italià

Des de la seva joventut, el marxisme d’Antonio Labriola va ser una referència importantíssima per Antonio Gramsci. Als Quaderns de la presó, va reprendre el plantejament de Labriola, considerant-lo una base per a l’elaboració d’un nou marxisme denominat, no per casualitat, «filosofia de la praxi» a partir de 1932. L’article refà i documenta el fil que uneix el pensament dels dos autors i marca el caràcter més profund del marxisme italià. Emergeix així la imatge d’un marxisme crític i molt peculiar, que Labriola desenvoluparà davant l’ortodòxia de la II Internacional i Gramsci envers el gir ideològic del comunisme en els anys vint i trenta.