Comunicat de l’Assemblea de la International Gramsci Society de l’1 d’octubre de 2021

Durant la Conferència internacional de Càller, l’1 d’octubre de 2021 ha tingut lloc l’Assemblea de la International Gramsci Society, presents estudioses i estudiosos de 15 països diferents.

L’Assemblea ha constatat com els objectius fixats a Campinas s’han assolit completament i ha debatut envers els problemes relatius a la seva presencia als diferents països, les activitats realitzades i els projectes per als propers anys.

S’ha reafirmat el caràcter de l’Associació, que vol ser una xarxa útil per a l’intercanvi d’experiències, materials d’estudis i idees per difondre el coneixement de Gramsci al món.

L’Assemblea, que ha recordat la figura de Joseph Buttigieg, fundador, punt de referència insubstituïble i president durant molt de temps de l’IGS, mort a l’any 2019, ha elegit a Guido Liguori com a nou president de la International Gramsci Society.

L’Assemblea ha confirmat també en el càrrec a la junta escollida a Campinas el 2017, demanant a Derek Boothman, director de la International Gramsci Journal, que en formés part; i confirmant a Marcus Green com a secretari de l’Associació.

Comunicato dell’Assemblea della IGS del 1º ottobre 2021

Durante il Convegno internazionale di Cagliari, il 1º ottobre 2021 si è svolta l’Assemblea della International Gramsci Society, presenti studiose e studiosi di 15 diversi paesi.

L’Assemblea ha constatato come gli obiettivi fissati a Campinas siano stati complessivamente raggiunti e ha discusso i problemi relativi alla sua presenza nei diversi paesi, le attività intraprese, i progetti per i prossimi anni.

È stato ribadito il carattere dell’Associazione, che vuole essere una rete utile per lo scambio di esperienze, materiali di studio, idee per diffondere la conoscenza di Gramsci nel mondo.

L’Assemblea, ricordando la figura di Joseph Buttigieg, fondatore, insostituibile punto di riferimento e a lungo presidente della IGS, scomparso nel 2019, ha eletto Guido Liguori nuovo presidente della International Gramsci Society.

L’Assemblea ha inoltre confermato in carica il direttivo eletto a Campinas nel 2017, chiedendo a Derek Boothman, direttore dell’International Gramsci Journal, di farne parte; e confermando Marcus Green come segretario dell’Associazione.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *