Per a una cartografia del pensament d’Antonio Gramsci al Sud del món: recepció, traducibilitat, declinacions teòriques i praxi gramsciana

La necessitat de mantenir-se al dia amb el renovat interès mundial a la figura i el pensament d’Antonio Gramsci va estimular la creació el 2014 del Laboratori d’Estudis Gramscians Internacionals (GramsciLab) dins del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat de Cagliari, que més tarda esdevingué un Centre Interdepartamental (amb l’addició del Departament d’Humanitats, Llengües i Patrimoni Cultural).

Dins del GramsciLab va madurar el projecte de recerca, cartografia i anàlisi de fonts bibliogràfiques publicades a països no occidentals o escrites per autors procedents dels mateixos països, o centrades en temes i contextos geopolítics no occidentals, del qual va néixer aquesta obra col·lectiva.

Aquest volum recull els resultats del treball esmentat i sorgeix -dins les activitats de GramsciLab- de la necessitat, compartida per col·legues de diferents àrees científiques, però units per l’especialització en estudis historicopolítics i lingüístics en contextos d’àrees específiques, de procedir a una “cartografia” més àmplia de la difusió del pensament d’Antonio Gramsci. L’atenció es centra en països d’Àsia, Àfrica i Amèrica Llatina, on les anàlisis i les reflexions sobre algunes importants categories analítiques gramscianes es desenvolupen des de fa dècades amb creixent vigor i resultats sorprenents, sovint poc coneguts.

Per accedir i descarregar l’obra

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *